Zásady zpracování osobních údajů v internetovém obdchodu Bimi.cz v souladu s GDPR

Úvod

Děkujeme, že využíváte služeb našeho internetového obchodu Bimi.cz. V rámci našich služeb pro vás zprostředkováváme nákup zboží z celé Evropy.

Abychom mohli zajistit zprostředkování nákupu zboží objednaného v našem internetovém obchodu, musíme pro vyřízení objednávek získávat a zpracovávat vaše osobní údaje.

Abychom vás mohli efektivně informovat o novinkách v našem katalogu produktů, zpracováváme i další vaše osobní údaje s vaším souhlasem. Zároveň pro nás však je a vždy bude důležitá ochrana vašeho soukromí i bezpečnost vašich osobních údajů.

Cílem tohoto dokumentu je transparentně vysvětlit, jak a proč shromažďujeme, uchováváme, sdílíme a používáme vaše osobní údaje, a zároveň popsat, jaká kontrolní opatření a možnosti máte k dispozici v souvislosti s vašemi právy na ochranu vašich osobních údajů.

Správce

Za „Bimi“ se v těchto Zásadách označuje provozovatel internetového obchodu Bimi.cz a jeho dalších jazykových mutací společnost UrbanTrend s.r.o., IČ: 07993234, se sídlem Kaprova 42/14, 110 00, Staré Město, Česká republika.

GDPR

Zásady zpracování osobních údajů zákazníků Bimi jsou vydány v souladu s nařízením Evropské unie číslo 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (zkráceně „GDPR“).

UrbanTrend s.r.o. prohlašuje, že dodržuje veškerá pravidla v souladu s výše uvedeným nařízením Evropské unie. Právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů se rozumí právní předpisy, které jsou součástí českého právního řádu, včetně příslušných mezinárodních smluv a právních předpisů Evropské unie, a které se týkají ochrany osobních údajů.

Pověřenec a citlivé osobní údaje

UrbanTrend s.r.o. nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobní údajů, protože z hlediska zákona není vyžadován. Nezpracováváme ani neuchováváme žádné citlivé osobní údaje, ani čísla kreditních karet.

Předmět činnosti UrbanTrend s.r.o.

UrbanTrend s.r.o. je společnost, která pro zaharniční prodejce z třetích zemí zprostředkovává prodej zboží a jeho dodání zákazníkům v České republice.

Rozsah nabízených služeb se může v průběhu času měnit. V případě, že dojde ke změně a nově poskytované služby budou mít zásadní dopad na tyto Zásady, tak UrbanTrend s.r.o. provede aktualizaci těchto Zásad.

Jak osobní údaje, z jakého důvodu a na jakou dobu shromažďujeme?

Osobní údaje shromažďujeme následujícími způsoby:

 • Vytvořením zákaznického účtu pro možnost rychlejšího nákupu – z důvodu oprávněného zájmu – do smazání účtu
 • Dobrovolné přihlášení k odběru soutěžního newsletteru – z důvodu oprávněného zájmu, tedy zařazení do odběru soutěžního newsletteru, na dobu neurčitou pro případné kontroly ÚOOÚ
 • Odesláním objednávky – z důvodu plnění smlouvy o zprostředkování prodeje a oprávněného zájmu – data uchováváme min. po dobu 10 let pro případné dokládání daňové správě
 • Zaplacení objednávky – z důvodu oprávněného zájmu – data uchováváme min. po dobu 10 let pro případné dokládání daňové správě
 • Odesláním dotazu na náš e-mail nebo prostřednictvím helpdesku (ticket a odpověď na ticket)  – z důvodu oprávněného zájmu ukládáme na dobu min. 10 let pro případné kontroly ČOI či ÚOOÚ
 • Odesláním recenze k produktu – z důvodu oprávněného zájmu – získání zpětné vazby na produkt a možnosti zveřejnění takovéto recenze do doby smazání recenze na požádání
 • Odesláním příspěvku do diskuze k produktu – z důvodu oprávněného zájmu – získání zpětné vazby na produkt a možnosti zveřejnění takovéto příspěvku do doby smazání příspěvku na požádání
 • Odesláním zákaznického hodnocení našich služeb – z důvodu oprávněného zájmu – získání zpětné vazby na naše stránky a možnosti zveřejnění takovéto příspěvku do doby smazání hodnocení na požádání
 • Odeslání reklamace zboží – z důvodu oprávněného zájmu ukládáme na dobu min. 10 let případné kontroly ČOI, ÚOOÚ
 • Hodnocení odpovědi na Váš ticket – z důvodu oprávněného zájmu ukládáme na dobu min. 10 let případné kontroly ČOI, ÚOOÚ
 • Zavoláním na naši infolinku –  z důvodu oprávněného zájmu ukládáme na dobu min. 10 let případné kontroly ČOI, ÚOOÚ
 • Návštěvou a používáním webu – analytika, měřící pixely – na dobu nezbytně nutnou (30 dní) a více pro účely analýzy návštěvnosti, funkčnosti stránek, měření účinnosti reklamních kampaní, tedy z důvodu oprávněného zájmu.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Osobní údaje shromažďujeme následujícími způsoby:

 • Vytvořením zákaznického účtu – Jméno, Příjmení, Email, Oslovení (pohlaví), IP adresa
 • Dobrovolné přihlášení k odběru soutěžního newsletteru – e-mailová adresa, jméno, příjmení, pohlaví, IP adresa přihlášení a odhlášení k odběru
 • Odesláním objednávky – fakturační údaje a adresa, dodací adresa, Jméno, Příjmení, Email, Telefonní číslo, Oslovení (pohlaví)
 • Zaplacením objednávky – číslo bankovního účtu, poslední čtyřčíslí platební karty, pokud je obsaženo v bankovním výpisu, podrobná čísla platebních karet neukládáme ani nezpracováváme
 • Odesláním dotazu na náš e-mail nebo prostřednictvím helpdesku (ticket a odpověď na ticket) – Jméno, Příjmení, Email nebo ID přihlášeného zákazníka, dotaz, volitelná příloha k dotazu
 • Odesláním recenze k produktu – Přezdívka, ID zákazníka, hodnocení příspěvku, volitelná obrázková příloha recenze
 • Odesláním příspěvku do diskuze k produktu – Jméno a příjmení, Email, Text příspěvku
 • Odesláním zákaznického hodnocení našich služeb – Jméno a příjmení, Email, Text příspěvku
 • Odeslání reklamace zboží – číslo účtu uvedené u reklamace, osobní údaje uvedené u reklamace, adresa pro vrácení peněz složenkou
 • Hodnocení odpovědi na Váš ticket – číslo tiketu, míra spokojenosti, IP adresa, slovní hodnocení
 • Zavoláním na naši infolinku – Jméno, příjmení, číslo objednávky, datum a čas volání, přepis nejdůležitějších informací z hovoru
 • Návštěvou a používáním webu – cookies, IP adresa

K čemu osobní údaje shromažďujeme?

 • Shromažďujeme výše uvedené údaje k těmto účelům:
 • Pro esenciální funkce košíku, zákaznického účtu, marketing, remarketing, tracking prodejních kanálů, konverzní cookie pro analýzu prodejních kanálů, analytické funkce (především cookie)
 • Pro vyřízení objednávky, daňové účely, možnost budoucí reklamace zboží a následnou možnost doložení státní zprávě a kontrolním orgánům (adresy, telefon, e-mail, fakturační údaje)
 • Individuální nabídky – přání k narozeninám, svátku (cookie, datum narození)
 • Marketingové účely – newslettery (e-mailová adresa)
 • Části stránek a zpětná vazba pro ostatní návštěvníky (údaje vložené do recenzí, produktových diskuzí)
 • Budoucí komunikaci a historii objednávek (tikety)

Vaše práva a preference

 • Právo na přístup – můžete nás kdykoliv kontaktovat, abychom Vám sdělili, které údaje o Vás zpracováváme, u registrovaných zákazníků bude dostupná tato funkce v administraci Vašeho účtu v sekci GDPR
 • Právo na opravu – můžete nás požádat, abychom změnili nebo aktualizovali osobní údaje, jsou-li nepřesné nebo neúplné
 • Právo na vymazání – můžete nás kdykoliv požádat, abychom osobní údaje vymazali
 • Právo na omezení – právo požadovat, abychom dočasně nebo trvale přestali zpracovávát veškeré Vaše osobní údaje nebo jejich část
 • Právo podání námitky -možnost kdykoliv vznést námitku proti tomu, abychom zpracovávali vaše osobní údaje z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu
 • Právo na přenositelnost údajů – právo požadovat kopii vašich osobních údajů v elektronickém formátu a právo předat tyto osobní údaje k využití v rámci služby jiné strany
 • Právo nebýt předmětem automatického rozhodování – právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného pouze na automatickém rozhodování, včetně profilování, pokud by dané rozhodnutí na vás mělo právní účinek nebo vedlo ke vzniku podobně významného účinku.
 • Uchovávání a vymazání dat

Osobní údaje si ponecháme pouze tak dlouho, jak je potřeba k tomu, abychom vám mohli zajistit dodání zboží dodavatelem a následný servis, a pro oprávněné a základní obchodní účely, jak např. udržení výkonnosti prodejního portálu, obchodní rozhodování o nových funkcích a nabídkách na základě údajů, plnění našich zákonných povinností a řešení sporů. Některé osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, dokud budete uživatele portálu Bimi. Mezi ně patří například údaje v zákaznickém účtu.

Na vaši žádost vymažeme nebo anonymizujeme osobní údaje tak, aby vás již neidentifikovaly, pokud však nejsme ze zákona oprávněni nebo povinni si určité osobní údaje ponechat, včetně následujících situací:

 • Pokud v souvislosti s vaším účtem existuje nevyřešená záležitost, jako například nevyřízená objednávka, reklamace, nedořešený problém v ticketu nebo z ČOI či jiným kontrolním orgánem, nebo nevyřešený soudní spor nebo nárok, nezbytné osobní údaje uchováme až do jejího vyřešení
 • Tam, kde se požaduje, abychom uchovávali osobní údaje na základě právní, daňové, auditní nebo účetní povinnosti, uchováme nezbytné osobní údaje po dobu požadovanou platným zákonem a/nebo
 • Tam, kde to je nutné z důvodu našich legitimních obchodních zájmů, jako je prevence podvodů nebo zachování bezpečnosti našich uživatelů

Odkazy

Můžeme zobrazovat obsah odkazující na weby třetích stran. Neneseme odpovědnost za postupy a obsah třetích stran v oblasti osobních údajů ani nad nimi nemáme kontrolu. Pokud kliknete na odkaz třetí strany (typicky video na youtube), vezměte prosím na vědomí, že tím přestáváte používat internetový obchod Bimi. z a na vámi poskytnuté osobní údaje se přestávají vztahovat tyto Zásady. Přečtěte si prosím zásady ochrany osobních údajů těchto společností, abyste zjistili, jakým způsobem shromažďují a zpracovávají vaše osobní údaje 

Uchovávání vašich osobních údajů v bezpečí

Máme závazek chránit osobní údaje našich uživatelů. Realizujeme vhodná technická a organizační opatření k ochraně bezpečnosti osobních údajů. Upozorňujeme však, že žádný systém není nikdy zcela bezpečný. Zavedli jsme různé zásady včetně pseudonymizace, šifrování, přístupu a uchovávání, které brání neoprávněnému přístupu a zbytečnému uchovávání osobních údajů v našich systémech.

Ochranu uživatelského účtu zajišťuje heslo, takže vám doporučujeme používat jedinečné a silné heslo, omezit přístup k vašemu počítači a prohlížeči a po ukončení používání portálu se odhlásit.

Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů

V těchto Zásadách můžeme příležitostně provádět změny. Pokud učiníme podstatné změny těchto Zásad, upozorníme vás na tyto změny podle daných okolností, např. formou dobře viditelného upozornění nebo prostřednictvím e-mailu. Můžeme vás předem upozornit. Proto si nezapomeňte toto upozornění pečlivě přečíst. 

V případě, že máte dotaz či požadavek týkající se Vašich osobních údajů, můžete se obrátit na podpora@bimi.cz

Zpracovatelé osobních údajů

 • Přepravní společnosti
 • Česká Pošta, s.p. (v rozsahu nutném pro úspěšné doručení zásilky, tedy typicky celá doručovací adresa, telefon, e-mail)

Marketing, reklama

 • Facebook Ireland Ltd (cookies, analytika)
 • Google Ireland Ltd (cookies, analytika)